Co zapewnia sztab HSL

Sztab HSL 2019 zapewnia wszystkim uczestnikom

1. Obiad w sobotę 01.06.2019

2. Wrzątek przez cały czas trwania służby

3. Identyfikatory potrzebne do pełnienia służby

4. Co najmniej 1,5 litra butelkowanej wody mineralnej na każdego uczestnika (tyle mamy zagwarantowane na tą chwilę, ale postaramy się o więcej)

5. Miejsce na terenie podobozu ZHP HSL do rozstawienia swojego namiotu

6. Koło obozu zostaną ustawione toalety przenośne.