Wjazd samochodów na teren Spotkania Lednica 2019

Osoby przyjeżdżające na służbę własnymi samochodami mogą wjechać na teren przy obozowisku w piątek do godzin wieczornych, a wyjechać w niedziele po apelu kończącym służbę.

Nie będzie możliwości wjechania oraz wyjechania podczas służby w sobotę.