Co zapewnia sztab HSL

Sztab HSL 2022 zapewnia wszystkim uczestnikom

1. Obiad w sobotę 04.06.2022

2. Wrzątek przez cały czas trwania służby

3. Identyfikatory potrzebne do pełnienia służby

4. Butelkowaną wodę mineralną dla każdego uczestnika

5. Miejsce na terenie podobozu ZHP HSL do rozstawienia swojego namiotu

6. Koło obozu zostaną ustawione toalety przenośne.