Wymagane dokumenty

Dokumenty dla zgłoszeń patrolu

  1. Każdy patrolowy musi podczas rejestracji w biurze oddać deklarację ochrony życia (zbiorcza na cały patrol) oraz listę obecności wraz z podpisami uczestników. Przypominamy, że na każdą 20-osobową grupę osób niepełnoletnich powinien przypadać jeden opiekun.
  2. Każdy z uczestników Harcerskiej Służby Lednica musi podsiadać w trakcie rejestracji w biurze ze sobą PODPISANĄ ZGODĘ NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W IMPREZIE.
  3. Dodatkowo każdy instruktor, w którego patrolu są osoby poniżej 18 roku życia, musi posiadać zaświadczenie, że nie figuruję w Rejestrze Przestępstw na tle Seksualnym. Obowiązkowo dokument do wglądu przy rejestracji patrolu w dniu rozpoczęcia służby.

Dokumenty do zgłoszenia indywidualnego (tylko osoby pełnoletnie)

  1. Każdy z uczestników Harcerskiej Służby Lednica musi podsiadać w trakcie rejestracji w biurze ze sobą PODPISANĄ ZGODĘ NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W IMPREZIE.

DOKUMENTY DO POBRANIA