REGULAMIN HS LEDNICA 2023

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
HARCERSKA SŁUŻBA LEDNICA 2023

REGULAMIN HS LEDNICA 2022

  1. Wiek uczestników służby wynosi minimum 15 lat, udział w służbie mogą wziąć wszyscy członkowie ZHP, którzy ukończą 15 lat do czasu rozpoczęcia służby (tj. 02.06.2023). Każdy niepełnoletni uczestnik musi mięć pełnoletniego opiekuna oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w służbie.
  2. Uczestnicy służby są wyposażeni w identyfikatory, które jednoznacznie określają przydział do służby oraz identyfikują daną osobę. Uczestnicy zawsze noszą identyfikatory w widocznym miejscu. Zgubienie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu. Identyfikatory nie mogą dostać się w niepowołane ręce.
  3. Od uczestników wymagane jest wzorowe umundurowanie – regulaminowe nakrycie głowy, bluza mundurowa z ew. jednolitym okryciem ustalonym w danym środowisku, jednolita dla drużyny dolna część umundurowania, zgodna z Regulaminem mundurowym ZHP (jeansy, spodnie dresowe i inne odstępstwa wykluczają z pełnienia służby), obuwie mundurowe (adidasy, trampki i inne odstępstwa wykluczają z pełnienia służby).
  4. Podczas spotkania na Lednicy harcerki i harcerze ZHP podlegają służbowo przełożonym wyznaczonym przez sztab HSL (szefowie służb, szefowie sektorów, szefowie patroli), według określonej struktury.
  5. Uczestnicy pełnią służbę wzorowo, posiłki spożywają w obozie – chyba, że szef służby określi to inaczej.
  6. Uczestnicy służby poza czasem, w którym pełnią służbę mogą uczestniczyć w nabożeństwach lub odpoczywać w obozie.
  7. Patrole odpoczywające w obozie są do dyspozycji sztabu HS Lednica.
  8. Na terenie obozu obowiązuje regulamin i porządek dnia podany przez sztab HS Lednica.
  9. Niewłaściwe zachowanie oraz nieprzestrzeganie zasad mogą spowodować konsekwencje służbowe z usunięciem ze służby włącznie.
  10. Sztab HS Lednica zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Komendant HS Lednica 2023

Regulamin Służby Porządkowej
Regulamin Służby Medycznej
Regulamin Służby Liturgiczno-Reprezentacyjnej