Regulamin Służby Liturgiczno-reprezentacyjnej

 1. Służbę liturgiczno-reprezentacyjną pełnią harcerze Związku Harcerstwa Polskiego przy współpracy ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej, Wojskiem Polskim i Duszpasterstwem Akademickim.
 2. Za organizację, kontrolę służby reprezentacyjnej i współprace z innymi jednostkami odpowiedzialność w obrębie ZHP ponosi szef służby liturgiczno-reprezentacyjnej.
 3. Szef służby może wyznaczyć osoby odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych zadań w ramach służby.
 4. Harcerzy w służbie liturgiczno-reprezentacyjnej obowiązuje idealne umundurowanie, zgodne z regulaminem mundurowym ZHP.
 • Harcerze – Koszula mundurowa, regulaminowe nakrycie głowy zgodnie ze środowiskiem, czarne albo oliwkowe spodnie długie lub krótkie spodenki mundurowe, getry lub skarpety, pas według wzorów ZHP.
 • Harcerki – Koszula mundurowa, regulaminowe nakrycie głowy zgodnie ze środowiskiem, spódnica mundurowa, getry lub skarpety, pas według wzorów ZHP.
 • Na służbie obowiązuje pełne obuwie za kostkę, w stonowanych kolorach preferowane czarne skórzane, lub trekingowe. (inne obuwie ze względu na charakter służby, oraz specyfikę miejsca jej pełnienia nie zostanie dopuszczone)

Osoby zgłoszone na służbę nie spełniające kryteriów umundurowania zostaną oddelegowane do innych służb działających w ramach HSL.

Harcerzy w służbie obowiązuje także doskonała znajomość musztry.

 1. Do zadań służby należy:

część reprezentacyjna:

 • pełnienie warty honorowej przy relikwiach i/lub obrazach
 • pełnienie warty honorowej przy ołtarzu
 • przemarsz honorowy

część liturgiczna:

 • wnoszenie na ołtarz darów
 • oświetlenie pochodniami i obstawa gości i darów niesionych w stronę ołtarza.
 • pomoc w roznoszeniu komunii
 • pomoc w roznoszeniu pamiątek lednickich
 • służba przy trybularzu i kadzidle

W razie potrzeby mogą zostać przydzielone inne zadania zadania z zakresu reprezentacyjnych i liturgicznych.

 1. Do służby reprezentacyjnej dobierane będą pary pod względem jednolitego umundurowania, tak by zapewnić właściwą oprawę pełnionej służby
 2. Harcerze na czas odpoczynku mogą zdjąć umundurowanie, jeżeli pozwalają na to warunki.
 3. Harcerze stawiają się na miejscu pełnienia służby najpóźniej na 20 minut przed jej planowym rozpoczęciem i meldują swoje przybycie szefowi służby lub innej przez niego wyznaczonej.
 4. Członkom służby zezwala się na opuszczenie wyznaczonego rejonu służby, wyłącznie w przypadkach:
 • udzielania pomocy rannym oraz innym poszkodowanym;
 • nagłej niedyspozycji.
 • Decyzji szefa służby
 1. Szef służby reprezentacyjnej składa komendzie HSL okresowe informacje o sytuacji w służbie. O ważnych wydarzeniach powinien poinformować niezwłocznie.
 2. Po zakończeniu służby, szef służby obowiązany jest zameldować w komendzie HSL lub innej osobie wyznaczonej o powrocie służby reprezentacyjnej i przebiegu służby.

Komendant HS Lednica 2023