Służby

Poniżej znajdziecie opisy poszczególnych służb działających w ramach Harcerskiej Służby Lednica

1. Służba porządkowa

Służba porządkowa, to największa formacja w składzie HSL. W jej skład wchodzi około 2/3 uczestników służby. Służba ta będzie pełniona w systemie dwuzmianowym, w kilkunastoosobowych grupach operacyjnych pod dowództwem szefów sektorów.

Do zadań służby porządkowej należeć będzie m.in.:

a)      pilnowanie czy uczestnicy spotkania przestrzegają regulaminu spotkania i w wypadku jego nieprzestrzegania interweniowanie – zgodnie z zasadami służby przedstawionymi przez szefa służby

b)      niedopuszczenie do zablokowania tzw. dróg życia między sektorami

c)      kierowanie ruchem uczestników spotkania na polu lednickim

d)     torowanie przejazdów dla karetek i pojazdów służb

e)      utworzenie szpaleru z pochodniami wokół Bramy Trzeciego Tysiąclecia na koniec spotkania

f)       współpraca z innymi służbami HSL podczas ich działań w ramach rozkazów komendy HSL

2. Służba medyczna

Druga pod względem wielkości służba w ramach HSL.

Do zadań służby medycznej należeć będzie m.in.:

a)      zabezpieczenie sektorów na polu lednickim pod względem pierwszej pomocy przy współpracy z innymi służbami medycznymi wystawionymi przez organizatorów spotkania

b)      udzielanie pierwszej pomocy uczestnikom spotkania

c)      wyszukiwanie uczestników spotkania z objawami udaru słonecznego

d)     transport na noszach z sektorów do punktów, gdzie będzie udzielana pierwsza pomoc lub do szpitali polowych

e)      współpraca z innymi służbami HSL podczas ich działań w ramach rozkazów komendy HSL

3. Służba liturgiczno-reprezentacyjna

Do zadań tej formacji należeć będzie pełnienie harcerskiej służby liturgicznej podczas spotkania, a także pełnienie wart honorowych i występowanie w imieniu ZHP podczas procesji Drogą Trzeciego Tysiąclecia. W ramach tej służby działać będzie także specjalna grupa która już od lat pomaga przy obsłudze strony organizacyjnej liturgii i procesji.

4. Służba wewnętrzna

Mała i mobilna formacja dbająca o sprawną pracę pozostałych służb. Jej głównym zadaniem jest rozwiązywanie sytuacji trudnych i wyjątkowych które mogłyby przeciążyć pozostałe służby, a także interweniowanie w sytuacjach nadzwyczajnych (np. brak łączności). Formacja pozostająca w odwodzie w ścisłej dyspozycji komendanta HSL.

Komendant HS Lednica 2022