Zgłoszenia 2022

Czuwaj! 

Zachęcamy do dołączenia do największej cyklicznej służby ZHP na Polach Lednickich, podczas Spotkania Lednica 2000 w dniach 3-5 czerwca 2022. Na wasze zgłoszenia czekamy do 29 MAJA!

W Harcerskiej Służbie Lednica mogą brać udział osoby, które w dniu rozpoczęcia służby (3.06.2022) będą miały ukończone 15 lat. Do udziału w służbie może zostać zakwalifikowany wyłącznie patrol posiadający pełnoletniego opiekuna. Istnieje możliwość zgłoszenia się indywidualnie, ale taki uczestnik również musi mieć ukończone 18 lat.

Koszt udziału w służbie to 20zł od uczestnika na pokrycie kosztów organizacji służby.
Koszt transportu w DWIE strony z Poznania wynosi 25 zł od osoby. Liczba miejsc ograniczona.

Informacje dla służby medycznej
W zgłoszeniu zaznacz, jaki kurs medyczny/pierwszej pomocy ukończyła dana osoba. Skan zaświadczenia o ukończonym kursie należy przesłać w odpowiedzi na wiadomość z biura HSL po zaakceptowaniu zgłoszenia, a także należy go mieć z sobą podczas rejestracji na służbę.

Prosimy o przemyślane zgłoszenia!
W tym roku nie będzie możliwości dopisywania i odpisywania osób z Patroli!
Będziecie również zobowiązani uiścić opłaty za wszystkich uczestników zgłoszonych niezależnie od tego czy dotarli na Pole czy też nie.
Przed rozpoczęciem wypełniania zgłoszenia patrolu pobierz i uzupełni tabelę z danymi osób w patrolu. 
Wzór tabelki pobierz tutaj: https://bit.ly/HSL2022_lista (Plik>Zapisz jako>Pobierz kopię)

Płatności po zaakceptowaniu zgłoszenia przez biuro, prosimy dokonywać wyłącznie przelewem na konto bankowe. 
Dane do przelewu:
Hufiec ZHP Poznań-Wilda. 
61-519 Poznań, ul. Kosińskiego 9. 
Numer konta 58 1090 1346 0000 0001 4915 4120 
Tytuł przelewu: DSCZ HSL 2022imię i nazwisko patrolowego + informacja za ile osób jest wpłata na służba a ile za ewentualny transport
np: DSCZ HSL2022 Jan Kowalski 10×20, 5×25

Nie przyjmujemy wpłat gotówkowych. Wymagana jest jednorazowa wpłata CAŁEJ kwoty za patrol. Wpłaty TYLKO na KONTO do 30.05.2022 (poniedziałek). 

Dokumenty dla zgłoszeń patrolu

  1. Każdy patrolowy musi podczas rejestracji w biurze oddać deklarację ochrony życia (zbiorcza na cały patrol) oraz listę obecności wraz z podpisami uczestników. Przypominamy, że na każdą 20-osobową grupę osób niepełnoletnich powinien przypadać jeden opiekun.
  2. Każdy z uczestników Harcerskiej Służby Lednica musi podsiadać w trakcie rejestracji w biurze ze sobą PODPISANĄ ZGODĘ NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W IMPREZIE.
  3. Dodatkowo każdy instruktor, w którego patrolu są osoby poniżej 18 roku życia, musi posiadać zaświadczenie, że nie figuruję w Rejestrze Przestępstw na tle Seksualnym. Obowiązkowo dokument do wglądu przy rejestracji patrolu w dniu rozpoczęcia służby.

Dokumenty do zgłoszenia indywidualnego (tylko osoby pełnoletnie)

  1. Każdy z uczestników Harcerskiej Służby Lednica musi podsiadać w trakcie rejestracji w biurze ze sobą PODPISANĄ ZGODĘ NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W IMPREZIE.

Link do pobrania dokumentów – WYMAGANE DOKUMENTY

Na wasze zgłoszenia czekamy do 29 MAJA
Ewentualne pytania można kierować na adres: lednica@zhp.pl
W tytule wiadomości prosimy podać hasło: ZGŁOSZENIA