Zgłoszenia

W Harcerskiej Służbie Lednica mogą brać udział harcerze, którzy ukończyli 15 rok życia. Do udziału w służbie może zostać zakwalifikowany wyłącznie patrol posiadający pełnoletniego opiekuna. Istnieje możliwość zgłoszenia się indywidualnie, ale taki uczestnik również musi mieć ukończone 18 lat.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY http://bit.ly/zgloszeniaHSL19


Na wasze zgłoszenia czekamy
do 26 MAJA (do 23.59)

UWAGA! Dokument działa tylko dla użytkowników poczty w domenie zhp.pl, zhp.net.pl lub pokrewnej.

Wymagane dokumenty

1. Wymagane jest, żeby każda grupa dokonała zgłoszenia swojego wyjazdu na HSL 2018 w formie zgłoszenia biwaku, potwierdzonego przez właściwą sobie Komendę Hufca. Jeżeli patrol składa się z harcerzy z różnych hufców, zgłoszenie musi trafić do hufca pełnoletniego opiekuna.
Podpisane zgłoszenie należy okazać podczas rejestracji w biurze HSL.

2. Każdy z uczestników Harcerskiej Służby Lednica musi podsiadać w trakcie rejestracji w biurze ze sobą PODPISANĄ ZGODĘ NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W IMPREZIE
WZÓR DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH http://bit.ly/wizerunek-niepełnoletni
WZÓR DLA OSÓB PEŁNOLETNICH http://bit.ly/wizerunek-pelnoletni
UWAGA! Dokumenty działają tylko dla użytkowników poczty w domenie zhp.pl, zhp.net.pl lub pokrewnej.

3. Dodatkowo każdy instruktor, w którego patrolu są osoby poniżej 18 roku życia musi posiadać zaświadczenie, że nie figuruję w Rejestrze Przestępstw na tle Seksualnym

Koszt udziału w służbie to 13 zł od uczestnika na pokrycie kosztów organizacji służby.
Koszt transportu w DWIE strony z Poznania wynosi 25 zł od osoby

Informacje dla służby medycznej
W zgłoszeniu zaznaczyć jaki kurs medycznym/pierwszej pomocy dana osoba ukończyła. Skan zaświadczenia o ukończonym kursie należy załączyć w formularzu, a także należy go mieć z sobą podczas służby przy rejestracji.

Prosimy o przemyślane zgłoszenia! W tym roku nie będzie możliwości dopisywania i odpisywania osób z Patroli!

Będziecie również zobowiązani uiścić opłaty za wszystkich uczestników zgłoszonych niezależnie od tego czy dotarli na Pole czy też nie.

Płatności należ dokonać przelewem na konto bankowe. NIE BĘDZIEMY PRZYJMOWAĆ PŁATNOŚCI W DNIU REJESTRACJI

Prosimy o informacje przy zgłoszeniu w jakiej formie będzie dokonywana wpłata.
Dane do przelewu:
ZHP Chorągiew Wlkp. Hufiec Wągrowiec
ul. Opacka 22, 62-100 Wągrowiec
BZ WBK nr 03 1090 1359 0000 0001 1724 7415
Tytuł przelewu: Składka zadaniowa HSL2019: imię i nazwisko patrolowego + informacja za ile osób jest wpłata na służba a ile za ewentualny transport
np: Składka zadaniowa HSL2019 Jan Kowalski 10×13, 5×25

Na wasze zgłoszenia czekamy do 26 MAJA
Ewentualne pytania można kierować na adres:
lednica@zhp.pl

W tytule wiadomości prosimy podać hasło: ZGŁOSZENIA

Do zobaczenia na Polach Lednickich!
Z-ca Komendanta HSL 2019
hm. Marta Mróz HR