Wymagane dokumenty

1. Wymagane jest, żeby każda grupa dokonała zgłoszenia swojego wyjazdu na HSL 2018 w formie zgłoszenia biwaku, potwierdzonego przez właściwą sobie Komendę Hufca. Jeżeli patrol składa się z harcerzy z różnych hufców, zgłoszenie musi trafić do hufca pełnoletniego opiekuna.
Podpisane zgłoszenie należy okazać podczas rejestracji w biurze HSL.

2. Każdy z uczestników Harcerskiej Służby Lednica musi podsiadać w trakcie rejestracji w biurze ze sobą PODPISANĄ ZGODĘ NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W IMPREZIE
WZÓR DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH http://bit.ly/wizerunek-niepełnoletni
WZÓR DLA OSÓB PEŁNOLETNICH http://bit.ly/wizerunek-pelnoletni
UWAGA! Dokumenty działają tylko dla użytkowników poczty w domenie zhp.pl, zhp.net.pl lub pokrewnej.

3. Dodatkowo każdy instruktor, w którego patrolu są osoby poniżej 18 roku życia musi posiadać zaświadczenie, że nie figuruję w Rejestrze Przestępstw na tle Seksualnym